Affiliate ordlista

CPA = Cost Per Action (betalar per kvalificerat köp eller registrering)

CPM = Cost Per Thousand Impressions (cost per mille – kostnaden för 1000 annonsvisningar)

CPC = Cost Per Clickthrough (kostnaden per klick)

CT = Click-Through (definieras som ett klick på en annons som leder till annonsören)

CTR = Click-Through Rate (den genomsnittliga, ofta procenten klick per 100 annonsvisningar)

CR = Conversion Rate (antal procent av besökarna som utför en viss önskad uppgift)

PPC = Pay Per Click ( I princip samma som CPC)

PPS = Pay Per Sale (betalar en viss summa vid godkänt köp)

PPL = Pay Per Lead (liknande PPS, ofta en betalning för en besökare som utför en uppgift på

annonsörens hemsida, t.ex. går med i ett nyhetsbrev eller liknande)

CPO/CPT – Cost per order/transaction

CPS – Cost per sale

CPL – Cost per lead

CPTM – Cost per thousand targetted impressions (mao samma som CPM, men en riktad annons)

EPC – Earnings per click (används för jämförelser i prestationsbaserad vinst)

EPM – Earnings per thousand impressions (används för jämförelser i prestationsbaserad vinst)